• کدام کشورها بیشترین مستاجر را دارند؟

    کدام کشورها بیشترین مستاجر را دارند؟

    گروه اقتصادی الف، 

    نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها مالک خانه بودن، یعنی احساس امنیت داشتن؛ چون زمانی که مالک خانه هستید، دیگر لازم نیست پول خود را برای اجاره‌بها پرداخت کنید.