• جزئیات حمله به «ابوعزرائیل»

    جزئیات حمله به «ابوعزرائیل»

    گروه جهان الف، 

    ابوعزرائیل یکی از مبارزان پیشین عراقی درجنگ با گروه تروریستی داعش،ویدئویی از حمله به خود هنگام مشارکت در یکی از تظاهرات های عراق منتشر کرد.