• در جدال بی ‌امان میان مرگ و زندگی

    «پیشمرگ هیتلر»؛ روزِلا پوستورینو؛ ترجمه ابوالفضل الله‌دادی؛ نشر نودر جدال بی ‌امان میان مرگ و زندگی

    میلاد شاملو،

    زندگی دیکتاتورها ابعاد پنهان بسیاری دارد که ممکن است تا سال‌ها پس از مرگ‌شان فاش نشود. ابعادی که وقایع و قربانیان فراوانی را شامل می‌شود. قربانیان و بازماندگان برای مدت‌های طولانی و گاه تا پایان عمر درباره‌ی آن‌چه که بر سرشان آمده سکوت می‌کنند. بخشی از علل این مسأله شاید به سایه‌ی ترس‌آور دیکتاتور مربوط باشد که بر تمام زندگی آن‌ها گسترده شده و توان بیان بی‌کم و کاست واقعیت را از آن‌ها می‌گیرد.