• آهنربای مایع ابداع شد

    آهنربای مایع ابداع شد

    گروه فناوری الف، 

    محققان برای نخستین بار با ترکیبی از روغن-پلیمر آهنربای مایع ابداع کرده اند. چنین آهنربایی حتی پس از تغییر شکل نیز ویژگی های مغناطیسی خود را حفظ می کند.