• علت دود سیاه در جاده قدیم کرج

    علت دود سیاه در جاده قدیم کرج

    گروه حوادث الف، 

    سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از اطفای حریق در یک ساختمان در حال ساخت در جاده قدیم کرج خبر داد.