• اتوبوس حامل سربازان وظیفه در آتش سوخت

    اتوبوس حامل سربازان وظیفه در آتش سوخت

    گروه حوادث الف، 

    مسئول سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بردسکن (استان خراسان رضوی) گفت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل سربازان وظیفه در آتش سوخت.