زاکانی: آقای پزشکیان از افراد خاطی و گردن‌کلفت دفاع می‌کند

  4030405078

علیرضا زاکانی: آقای پزشکیان از افراد خاطی و گردن‌کلفت دفاع می‌کند؛ در دورۀ قبلِ مجلس، ایشان از کسی دفاع کرد، قرآن و حدیث خواند و مجلس او را اخراج کرد. بچه پایین‌شهر تهران و با فقر آشنا هستم. پای به عرصه گذاشتم تا راه شهدا گم نشود. من با افتخار به نفع شهید رئیسی کنار رفتم اما برخی دورۀ سه ساله او را فلاکت‌بار می‌خوانند.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین