سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیه

  4030404030

«سعید جلیلی» نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، در ادامه برنامه های تبلیغاتی خود، عصر یکشنبه ( ۳ تیر ۱۴۰۳ ) جهت دیدار و گفت و گو با مردم ارومیه به این شهر سفر کرد.

سفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیهسفر انتخاباتی «سعید جلیلی» به ارومیه

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین