شهرام همایون، مدیر شبکه سلطنت‌طلب: تحریم‌کنندگان انتخابات تعدادشان اندک است.

  4030403072

سازمان قدرتمندی در اپوزیسیون وجود ندارد، همه‌شان دروغ می‌گویند؛ اینها قدرت جمع کردن حتی ۱۰۰ عضو را هم ندارند؛ روزنه‌ امیدی وجود ندارد؛ خودکشی نکنم خوب است!

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین