تماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

  4030402020

نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه جمعه( ۱ تیر ۱۴۰۳) در سومین مناظره تلویزیونی با محوریت موضوعات فرهنگی و اجتماعی دیدگاه ها و برنامه هایشان را تشریح کردند. مردم با حضور در اماکن عمومی و ستادهای تبلیغاتی نظرات نامزدهای انتخابات را دنبال می کنند.

تماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوریتماشای سومین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین