امضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجه

  4030306063

سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران، صبح یکشنبه (۶ خرداد ماه ۱۴۰۳) با حضور در ساختمان وزارت امور خارجه، دفتر یادبود شهدای خدمت؛ شهید آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» و شهید «حسین امیر عبداللهیان» را امضا کردند.

امضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجهامضاء دفتر یادبود شهدای خدمت در وزارت خارجه