از فکر و خیال خوابت نمی‌بره؟ این کارها رو انجام بده

  4030306054

افکار مضطرب و پریشان موقع خواب به ما هجوم می‌آورند، هرچقدر بیشتر سعی کنیم از آن‌ها رها شویم بیشتر غر‌شان می‌شویم. پژوهشگران در مجله علمی ساینس این پدیده را بررسی کردند.