مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود

  4030224109

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در حمع خبرنگاران درباره زمان برگزاری مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان برگزار می‌شود.

مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در حمع خبرنگاران درباره زمان برگزاری مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان برگزار می‌شود.
 
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ،مالک شریعتی نیاسر سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران درباره زمان برگزاری مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان برگزار می‌شود.‌وی افزود: در این نشست اساسنامه مرام‌نامه فراکسیون انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.‌