انتقاد «افروز» از تلویزیون: تلویزیون باید روش خود را عوض کند

  4030223028

غلامعلی افروز: اگر چند برنامه موازی خوب در تلویزیون ایجاد بشود دلیلی ندارد مردم به شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی نیاز پیدا کنند