خلیج گرگان - گلستان

  4030209014

لایروبی کانال آشوراده و تبادل آب بین دریا و خلیج گرگان موجب شده تا شناورهای سبک به راحتی در خلیج تردد داشته باشند و افزایش ۲۰ سانتی‌متری ارتفاع سطح آب خلیج گرگان باعث کاهش شوری آب و مهاجرت پرندگان به خلیج گرگان شده است، لایروبی کانال آشوراده حدود ۴۰۰ متر به پهنای سواحل اضافه کرده است.کانال آشوراده به طول ۹ کیلومتر جزئی از مهمترین مسیر انتقال آب دریای خزر به خلیج گرگان است.

خلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستانخلیج گرگان - گلستان