دفاع دستیار رئیس جمهور از عملکرد دولت سیزدهم در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی

  4030204122

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: از نظر ما این قابل تقدیر است که اساتید به ساز و کارهای نظام برای رسیدگی به شکایات خود اعتقاد دارند و اعتماد نه به من بلکه به این جایگاه، به این دولت و این نظام دارد.

دفاع دستیار رئیس جمهور از عملکرد دولت سیزدهم در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی

به گزارش ایرنا، سکینه سادات پاد سه شنبه شب با حضور در گفت وگوی تلویزیونی با موضوع عملکرد دولت سیزدهم در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی، به پیگیری‌های انجم شده در مورد وضعیت اساتید دانشگاه‌ها پرداخت و افزود: حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر از اساتید از طریق چند استاد که شناخته شده‌تر بودند و مردم توجه بیشتری به آنها داشتند تظلم خواهی اساتید را مطرح کردند.

وی ادامه داد: از نظر ما این قابل تقدیر است که اساتید به ساز و کارهای نظام برای رسیدگی به شکایات خود اعتقاد دارند و اعتماد نه به من بلکه به این جایگاه، به این دولت و این نظام دارد.

پاد افزود: از آنها خواستیم که مستندات خود را ارائه کنند، گرچه مستندی ارائه نشد بنده خدمت وزیر علوم رسیدم و از ایشان درخواست کردم به‌رغم همه ساز و کارهایی که در وزارت علوم وجود دارد، مجدد دستور بازبینی بدهند. از آقای رئیس جمهور نیز درخواست کردند نسبت به این موضوع دستورات لازم را صادر کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، از کار برخی اساتید گره گشایی شد و به کار بازگشتند و برخی نیز همچنان با بنده در ارتباط هستند اما هنوز کارشان حل نشده است.

پرستاران
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی همچنین به پیگیری های انجام شده برای حل مشکلات پرستاران پرداخت و اظهار داشت: در جلسه با آقای دکتر عبادی موضوع به صورت ساختاری مورد بحث قرار گرفت که در قانون باید چه اتفاقی بیفتد تا موضوع حقوق پرستاران منطقی شود. به عنوان مثال بخشی از کارهایی که پزشکان انجام می‌دهد پرستاران نیز می‌توانند انجام دهند و بخشی از خدمات را به همان شیوه‌ای که پزشکان در اخذ حقوق از وزارت بهداشت دارند.

پاد افزود: خدماتی که پرستاران می‌توانند به صورت تخصصی ارائه دهند در این صورت هم هزینه سبد سلامت پایین خواهد آمد؛ این موضوع هم مورد استقبال شخص آقای رئیس جمهور قرار گرفت و هم جامعه پرستاری و معاونت وزیر از آن استقبال کرد