اینفوگرافیک / اولین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

  4030130112

کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری می‌توانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوق‌العاده‌های خاص و... تا ۷برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰میلیون تومان مزد بگیرند./ همشهری

اینفوگرافیک | اولین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟