جزئیات مالیات ثروت در ۱۴۰۲/ وصول ۵ میلیارد از خانه های خالی

  4030128016

در سال گذشته حدود ۲۸ همت مالیات بر ثروت وصول گردیده در قسمت مالیات خانه های خالی تنها ۵ میلیارد تومان به خزانه واریز گردیده است.

جزئیات مالیات ثروت در ۱۴۰۲/ وصول ۵ میلیارد از خانه های خالی

به گزارش تسنیم،‌ در سال گذشته بر اساس امار عملکرد سازان امور مالیاتی کشور حدود 28 همت  مالیاتبر ثروت شامل مالیات بر ارث، مالیاتهای اتفاقی، نقل و انتقال سرقفلی، سهام، املاک و همچنین حق تمبر اوراق بهادار، املاک گران قیمت، خودروهای سواری گران قیمت و خانه های خالی از سکنه وصول گردیده است.

نکته جالب توجه اینکه در یک سال گذشته تنها 5 میلیارد تومان از محل خانه های خالی از سکنه وصول گردیده است.

در حالی که میزان مالیات وصولی ازخودروهای لوکس نیز 1700 میلیارد تومان بوده تنها 100 میلیارد تومان از واحدهای مسکونی گران قیمت وصول گردیده است.