توضیح دبیر فدراسیون تیراندازی در مورد خرابی سلاح تیرانداز المپیکی

  4030128005

دبیر فدراسیون تیراندازی گفت: متاسفانه در جریان مسابقات جهانی یک اتفاق ناگوار برای فاطمه امینی افتاد و در اوایل راند اول سلاحی که ۱۰ روز پیش خریده و جدیدترین سلاح بود خراب شد.

توضیح دبیر فدراسیون تیراندازی در مورد خرابی سلاح تیرانداز المپیکی

به گزارش ایسنا، ناصر رسولی، دبیر فدراسیون تیراندازی در خصوص خرابی سلاح تیرانداز المپیکی گفت: متاسفانه در جریان مسابقات جهانی یک اتفاق ناگوار افتاد و یک بدشانسی برای فاطمه امینی پیش آمد. در اوایل راند اول سلاحی که ۱۰ روز پیش خریده و جدیدترین سلاح بود خراب شد.

او افزود: نماینده شرکت سازنده در محل حضور داشت و سلاح به آنها تحویل داده شد. او متعجب شد و گفت در طول تاریخ ساخت این سلاح فقط یکبار آنهم ۱۱ سال پیش شاهد این موضوع بودیم و اکنون برای دومین بار این اتفاق افتاد. 

رسولی گفت: نماینده شرکت سازنده سریع مشکل سلاح امینی را برطرف کرد ولی زمان برای او از دست رفت و نتوانست عملکرد خوب خود را در مقدماتی تفنگ بادی داشته باشد.

سرپرست تیم ملی تیراندازی ایران در برزیل گفت: البته فاطمه امینی قبل از این مسابقات سهمیه المپیک پاریس را گرفته بود و این مسابقات حکم آماده سازی را برای او داشت. امیدوارم فردا شاهد فینال خوبی باشیم و نتایج خوبی کسب کنیم.

وی در ادامه در خصوص عملکرد تیراندازان در روز چهارم مسابقات جهانی برزیل اظهار کرد: خوشبختانه در این روز در تفنگ بادی در بخش مردان پوریا نوروزیان راهی فینال شد. همچنین در بخش زنان سه نماینده داشتیم که نجمه خدمتی با امتیاز بسیار خوب ۶۳۳ به فینال راه یافت و شرمینه چهل امیرانی نیز به عنوان نفر هفتم فینالیست شد.