تهران: خام فروشی زمین در تهران ممنوع

  4030125114

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه هیچ زمینی را در شهرداری خام نمی‌فروشیم، گفت: در برخی موارد وارد طرح‌های مشارکتی می‌شویم و زمین را خام نمی‌فروشیم.

تهران: خام فروشی زمین در تهران ممنوع

به گزارش ایرنا، ابوذر مختاری روز شنبه اظهار کرد: سازمان املاک در ۲ حوزه اساسی در شهرداری تهران، تامین منابع طرح‌های اجرایی شهرداری و تملک اراضی مورد نظر برای طرح‌های شهری فعالیت دارد.

وی ادامه داد: بیش از یک هزار درصد رشد عملکرد امسال نسبت به سنوات گذشته است، سال گذشته قریب به ۱۵ همت در تامین منابع در حوزه شهرداری تهران سازمان املاک اقدام کرد.

مختاری افزود: البته سازمان املاک و مدیران صف در مناطق ۲۲ گانه، ۱۵ همت در تامین منابع و هفت همت در حوزه تملک اراضی مورد نظر، برای طرح‌های شهری انجام شد که هر ۲ مورد در طول تاریخ شهرداری بی سابقه است و امیدواریم مجموعه این اقدامات باعث رضایتمندی شهروندان تهرانی از عملکرد شهرداری تهران شود.

وی با اشاره به مولد سازی املاک گفت: مولد سازی در سابقه شهرداری ریشه های ضعیفی داشت اما در دوره مدیریت جدید شهرداری و حوزه معاونت مالی بنا گذاشته شد و همچنین بخشنامه‌هایی هم دولت مصوب کرد به دستگاه‌های دولتی که حتما مولد سازی کنند، ملک بداهه به یک قیمتی است، ملک قابلیت ایجاد ارزش افزوده دارد، ما هیچ زمینی را در شهرداری خام نمی‌فروشیم، حتما روی آن بار گذاری و بررسی می‌کنیم و در برخی از موارد وارد پروژه‌های مشارکتی می‌شویم.

مختاری گفت: همچنین آرشیو الکترونیکی و ثبت بیش از ۳۵ هزار پارسل و در نهایت با تارگت ۷۰ هزار پارسل در دستور کار است که تمامی اسناد سازمان املاک در آرشیو الکترونیکی نگهداری شود، بر اساس همکاری که با مرکز تحول داشتیم، یک سازمان جامع املاک را در شهرداری تهران داریم و یک کار بی نظیری انجام شد و کل فرآیندها سیستمی می‌شود که سعی و خطا در آن کمتر خواهد بود و مردم به فرآیندها دسترسی راحت تری خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه ما متولی بخشی از دارایی‌های مردم هستیم، اضافه کرد: بخشی از املاکی که در اختیار شهرداری تهران است یا اراضی که برای شهرداری تهران از توافقات و قراردادها تولید می‌شود این املاک، املاکی است بار کاربری تجاری و مسکونی، من متولی املاک تجاری و مسکونی نیستم، این املاک باید توسط شهرداری تهران مولد شود و به بخش خصوصی منتقل شود و درآمد حاصله در امور شهری صرف شود.

مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران افزود: این به معنای فروش دارایی‌های شهر نیست، این املاک برای ایجاد تولید ثروت برای شهرداری در راستای اجرای پروژه‌های زیرساختی است، در دوره جدید مدیریت شهری مقرر شد از فروش دارایی‌ها، هزینه‌های جاری پرداخت نگردد.

به گفته وی، هر چیزی که از دارایی‌های شهر را مولد می‌کنیم و تبدیل به نقدینگی یا در آمد می‌شود، فقط در حوزه زیرساخت خاصه حمل و نقل و بعضا فضای سبز و تامین سرانه‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: شهردار تهران از بدو ورود دغدغه حوزه مسکن پرسنل را داشتند و این دو سالی هم که زمان برد تا به یک شاکله‌ای به لحاظ اقداماتی که انجام شده بود، برسیم، مواردی که دغدغه‌مندی دستگاه‌های نظارتی هم بود، که این هم زمان برد تا ما بتوانیم به ریل اجرا برگردیم.

وی اظهار کرد: حتما سال ۱۴۰۳ سال تحول در حوزه مسکن پرسنل خواهد بود و شهردار تهران تصمیماتی خوبی گرفتند و املاکی کاندید شدند و با توجه به اینکه این موضوع دغدغه پرسنل است، این خبر از لسان شهرداری گفته شود بهتر است تا شیرینی آن به دل و جان بچه‌های شهرداری بنشیند.

مختاری گفت: ما چند کلان پروژه داریم مانند پروژه شهید بروجردی، شوشتری و شاخه غربی و شرقی یادگار و ابر پروژه‌هایی مانند تملک باقی مانده یا فاز بعدی این پروژه‌هاست همچنین در حوزه سرمایه و تامین منابع عددی بیش از ۲۵ همت سازمان املاک برنامه ریزی دارد که بتواند عملکرد غیر نقد ما در حوزه شهرداری تهران باشد.

وی تاکید کرد: حال‌مان خوب است چون می‌بینیم یک اتفاقاتی در شهر می‌افتد که ترافیک باز می‌شود و با توجه به اینکه هر سه پروژه ما تقریبا در جنوب شهر است دلخوش این هستیم که ثمره آن به ویژه در جنوب شهر تهران برای مردم، تا پایان دوره فعلی مدیریت شهری قابل لمس خواهد بود.