رکورددار افت و رشد بارش‌ها کدام استان‌ها هستند؟

  4030124067

استان هرمزگان با افت ۵۳ درصدی بارش‌ها نسبت به آمار متوسط درازمدت رکورددار افت بارش‌ها و استان آذربایجان غربی با رشد ۱۴ درصدی بارش‌ها نسبت به آمار متوسط درازمدت، رکورددار رشد بارش‌ها در سال آبی جاری هستند.

رکورددار افت و رشد بارش‌ها کدام استان‌ها هستند؟

به گزارش تسنیم، از ابتدای سال آبی جاری تا روز هفدهم فروردین ماه (196 روز ابتدایی سال آبی) در مجموع 159.6 میلیمتر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به بارش‌های 196.7 میلیمتری آمار متوسط درازمدت در مدت مشابه (متوسط 55 ساله) کاهشی 19 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به بارش‌های 171.1 میلیمتری سال‌آبی گذشته در مدت مشابه که سالی خشک و کم‌بارش بود نیز کاهشی 7درصدی دارد.

بر اساس جدیدترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، در بین 31 استان کشور، استان هرمزگان با افت 53 درصدی بارش‌ها نسبت به آمار متوسط درازمدت، رکورددار افت بارش‌ها و استان آذربایجان غربی با رشد 14 درصدی بارش‌ها نسبت به آمار متوسط درازمدت، رکورددار رشد بارش‌ها در سال آبی جاری هستند.