صدور دستور ویژه قضایی در مورد ماجرای بزرگراه صدر

  4030121073

در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه، دستور ویژه قضایی برای بررسی ماجرای رخ داده در بزرگراه صدر و شناسایی عوامل دخیل صادر شد.

صدور دستور ویژه قضایی در مورد ماجرای بزرگراه صدر

به گزارش تسنیم، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی با موضوع سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر، در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه، دستور ویژه قضایی برای بررسی موضوع و شناسایی عوامل دخیل صادر شد.

بر اساس این گزارش، تحقیقات قضایی لازم در خصوص این ماجرا تحت رصد و نظارت دادگستری کل استان تهران در حال انجام و پیگیری است.