حکم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص وظیفه بیمار درباره روزه

  4030114087

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در پاسخ به پرسشی وظیفه بیمار در مورد روزه را بیان کردند.

حکم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص وظیفه بیمار درباره روزه

به گزارش ایسنا، نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره وظیفه بیمار در مورد روزه به شرح ذیل است:

- به دستور پزشک، از روزه گرفتن منع شده ام و این باعث ناراحتی من شده است و دوست دارم مانند دیگران روزه بگیرم؛ آیا این کار برایم اشکالی دارد؟

اگر می دانید - هر چند از گفته پزشک - روزه برای شما ضرر دارد یا می ترسید ضرر داشته باشد، جایز نیست روزه بگیرید.