اجرای طرح توقيف خودروهای لوکس قاچاق در کشور

  4030114070

رئيس پليس امنيت اقتصادی فراجا از اجرای طرح توقيف خودروهای لوکس قاچاق و توقيف ۵ دستگاه خودرو در اولين مرحله از اجرای اين طرح در هفته گذشته خبر داد.

اجرای طرح توقيف خودروهای لوکس قاچاق در کشور

به گزارش فارس، سردار حسين رحيمی در چهاردهمين جلسه قرارگاه نوروزي امين با اشاره به اينکه قاچاق پديده اي ويران گر و مخرب است که همه طيف ها و جنبه هاي آن مي تواند به سهم خود به اقتصاد يک کشور آسيب برساند، بيان داشت: همه مصاديق و جنبه هاي قاچاق کالا توسط کارشناسان پليس امنيت اقتصادي رصد و برخورد قانوني لازم با آن انجام خواهد شد.

رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با اشاره به اجراي طرح توقيف خودروهاي لوکس قاچاق، عنوان داشت: در بررسي هاي اوليه خودروهاي لوکس و گران‌قيمت سطح شهر مشخص شده که برخي از اين خودروها فاقد مجوزهاي لازم بوده و در حقيقت به صورت غير مجاز و قاچاق وارد کشور شده اند.

وي افزود: توقيف خودروهاي لوکس قاچاق توسط کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي در حال انجام است و در اولين مرحله اجراي اين طرح 5 دستگاه خودرو فاقد مجوزهاي لازم توقيف شده است.