تهران همچنان در وضعیت «قابل قبول»

  4030114027

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و هوا در شرایط قابل قبول است.

تهران همچنان در وضعیت «قابل قبول»

به گزارش فارس، شاخص کیفیت هوای تهران، امروز سه شنبه 14 فروردین ماه ۱۴۰۳ با عدد 68 در شرایط قابل قبول قرار دارد؛ این در حالی است که شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد 59 در شرایط قابل قبول قرار داشته است.در سال جدید و براساس روز شمار شاخص آلودگی تا امروز 14 فروردین ماه ۱۴۰۳ کیفیت هوای پایتخت 4 روز در وضعیت پاک و 9 روز در شرایط قابل قبول بوده است.شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.