آخرین پست صفحه اینستاگرام زنده یاد رضا داوودنژاد/ عکس

  4030113130

آخرین پست زنده یاد رضا داوودنژاد در صفحه شخصی‌اش با توجه به روزهای سخت بیماری عکس و همراه خودش منتشر کرد.

 

رضا داوودنژاد ۷ بهمن ۱۴۰۲ در آخرین پست صفحه اینستاگرامش، یک بیت شعر از شیخ بهایی را همراه با عکس خود منتشر کرده و نوشته بود: 

 

شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم

ما را به سخت جانی خود،این گمان نبود.

آخرین پست صفحه اینستاگرام زنده یاد رضا داوودنژاد/ عکس