توضیحات کاظم صدیقی در خصوص غفلت صورت گرفته در تاسیس موسسه‌ای در ماجرای ازگل

  4030110064 ۷۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۹۷ تکراری یا غیرقابل انتشار

صحبت‌های بسیار مهم کاظم صدیقی در رابطه با انحلال موسسه، سند زدن ملک مورد مناقشه به نام حوزه، ایجاد تغییرات در نفرات حوزه و‌ ماجرای اعتماد و‌ غفلتی که در این مورد شده بود.