اول، بساط دلالی باید جمع شود

گروه اقتصادی الف،   4030108041 ۲۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

یکی از چالش های جدی که اقتصاد ایران در این رابطه با آن ها دست و پنجه نرم می کند، وجود فساد و رانت و در سطحی کلان تر، جذاب بودن دلالی در اقتصاد به جای انجام فعالیت های مولد اقتصادی است. بایستی سیاست ها و قوانینی وضع شوند که کفه گرایش و تمایل افراد به فعالیت های مولد اقتصادی را در قیاس با تمسک به فعالیت های غیرمولد و دلالی، سنگین‌تر کنند... .

اول، بساط دلالی باید جمع شود

به گزارش الف تاکید رهبر انقلاب بر یک شعار اقتصادی، بار دیگر حاکی از ضرورت پرداختن به مسائل اقتصادی و ایجاد بهبود در وضعیت معیشتی مردم کشورمان است. اینکه ایشان مردم پایه شدنِ تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد را مورد توجه قرار داده اند، نشان از این مساله دارد که جنس نگاهِ رهبری به حوزه اقتصاد، ریشه ای است. 

در این چهارچوب، همانطور که در دوران دفاع مقدس، حضور مردم و همراهی آنها با رزمندگان در جبهه های جنگ بود که در نهایت پیروزی را برای کشورمان به همراه داشت، در عرصه اقتصادی نیز مردمی شدنِ این حوزه به ویژه در بخش تولید، می تواند دستاوردهای قابل توجهی را به ارمغان آورد. با این حال، یکی از نکات مهم و قابل توجه که پیش نیاز تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم است، تغییر ذهنیت و گفتمان کلان حاکم بر اذهان مردم و فعالان اقتصادی ایران برای محقق کردن این شعار است. 

به بیان ساده تر، تا وقتی تغییرات جدی در اذهان مردم کشورمان و البته کارگزاران نظام بوروکراتیک و سازوکارهای قانونگذاری در ایران به وقوع نپیوندد و ظرفیت های ذهنی برای تحقق "جهش تولید با مشارکت مردم"، بسیج نشوند، اینکه انتظار داشته باشیم روندهای میدانی در این رابطه به صورت فی البداهه و خود به خود، متحد شده و در یک مسیر قرار گیرند، چندان منطقی به نظر نمی رسد. البته که تغییر ذهنیت ها نیز در خلا اتفاق نمی افتند. بایستی در حوزه های قانونگذاری و بوروکراتیک، تا جای ممکن کلیه ظرفیت های کشور به سمت جهشِ تولید هدایت شود. 

یکی از چالش های جدی که اقتصاد ایران در این رابطه با آن ها دست و پنجه نرم می کند، وجود فساد و رانت و در سطحی کلان تر، جذاب بودن دلالی در اقتصاد به جای انجام فعالیت های مولد اقتصادی است. از این رو، بایستی سیاست ها و قوانینی وضع شوند که کفه گرایش و تمایل افراد به فعالیت های مولد اقتصادی را در قیاس با تمسک به فعالیت های غیرمولد و دلالی، سنگین‌تر کنند. 

از این منظر، سه ضلعِ مردم، نظام حکمرانی و دولت و سازکارهای قانونی و بوروکراتیک در کشورمان، همه و همه بایستی ظرفیت هایشان را به سهم خود جهت تحقق شعار سال جاری که همان جهش تولید با مشارکت مردم است بسیج کنند. با این حال، همانطور که پیشتر نیز گفته شد، تغییرات ابتدایی در وهه نخست باید در ذهنیت افرادِ حاضر در 3 ضلع مذکور با محوریت هدف تعیین شده که همان شعار سال است، اتفاق بیفتند و سپس جلوه عینی و بیرونی را به خود بگیرند.