وزیر نفت: تولید نفت در میادین خوزستان به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید‌

  4021218050

وزیر نفت با بیان اینکه تولید نفت در میادین خوزستان به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید، گفت: تولید نفت ایران ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.

وزیر نفت: تولید نفت در میادین خوزستان به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید‌

به گزارش تسنیم، جواد اوجی در مراسم بهره‌برداری میادی نفتی" سپهر و جفیر" با بیان اینکه تولید نفت در میادین خوزستان به 2 میلیون و 700 هزار بشکه رسید، اظهار داشت: تولید نفت ایران 60 درصد افزایش پیدا کرد.

وی از رشد جمع‌آوری گازهای همراه نفت خبر داد و افزود: در ابتدای دولت سیزدهم 1.5 میلیون مکعب از گازهای همرا نفت جمع آوری میشد اما امروز این میزان به  17 و نیم میلیون متر معکب رسیده است.