نقره داغ شدن ۲۰۵۶۷ راننده پرخطر تهرانی

  4021216025

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ می‌گوید که در یازده ماه ابتدایی سال جاری با ۲۰۵۶۷ دستگاه خودروی متخلفی که رفتار آنان مخاطره آمیز بوده، برخورد شده و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

نقره داغ شدن ۲۰۵۶۷ راننده پرخطر تهرانی

به گزارش فارس، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ فیروز کشیر در برنامه تلویزیونی شهر امن در خصوص آمار اعمال قانون پلیس نامحسوس اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی آمار 11 ماهه، تیم های پلیس نامحسوس پلیس راهور تهران بزرگ حدود 17633 دستگاه خودرو توقیف ساعتی کرده اند. سرهنگ کشیر گفت: در برخی مواقع رانندگان به صورت ناخواسته دست به تخلف می زنند که در طرح جدیدی که توسط پلیس راهور تهران بزرگ انجام می‌شود با توجه به سوابق و نوع گفتمان با راننده متخلف برخورد و خودروی وی توقیف ساعتی می‌شود؛ چراکه می خواهیم به راننده متخلف این آموزش را بدهیم که شمایی که در حال تردد با وسیله نقلیه هستی و حرکات مخاطره آمیز انجام می دهید ، اگر پلیس وسیله نقلیه شما را به پارکینگ منتقل نمایند واقعا به درد سر می افتید و مشکلات زیادی را برای شما به وجود می آورد، به همین منظور همکاران بنده طرح توقیف ساعتی را انجام می‌دهند. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: در یازده ماهه سال جاری با 20567 دستگاه خودروی متخلفی که رفتار آنان مخاطره آمیز بوده برخورد و به پارکینگ منتقل شده اند.سرهنگ کشیر افزود: این رانندگان نظم و ایمنی و آرامش را از دیگر رانندگان و شهروندان گرفته و جان خود و دیگران را به مخاطره انداخته که پلیس نامحسوس به جد با این تخلفات برخورد دارد.