شیر بالا رفته از درخت در محاصره بوفالو‌ها

  4021211022

شیر‌ها معمولاً در حمله به بوفالو‌های بالغ محتاط هستند، زیرا آن‌ها شاخ‌های قدرتمندی دارند و می‌توانند در دفاع از بچه‌ها یا گله خود کاملاً تهاجمی عمل کنند. بوفالو‌ها به شیر‌ها حمله می‌کنند و حتی آن‌ها را با شاخ‌هایشان به هوا پرتاب کنند که گاهی منجر به صدمات جدی یا مرگ می‌شود. در این ویدئوی منتشر شده در محاصره ده‌ها بوفالو قرارگرفته و به این زودی‌ها از آن درخت پایین نمی‌آید.