یادمان شهید حسن باقری محتوامحور است

  4021207054

مسؤول فرهنگی و خادمین یادمان شهید حسن باقری گفت: یادمان شهید حسن باقری، یادمان محتوا محور اردوهای راهیان نور است.

یادمان شهید حسن باقری محتوامحور است

مهدی عامری مسؤول فرهنگی و خادمین یادمان شهید حسن باقری مهر درباره انجام فعالیت‌های فرهنگی در این یادمان برای زایران اردوهای راهیان نور گفت: یادمان شهید باقری به‌عنوان یک یادمان محتوا محور بر مبنای مدیریت، فرماندهی، الگوسازی و شخصیت شناسی شهید حسن باقری است. به همین منظور طراحی‌های بصری و صوتی و فرایند روایت در این یادمان به همین شکل پیش رفته است.

وی افزود: امسال یادمان شهید حسن باقری با شعار گذشته، امید، آینده مبنای محتوایی خودش را بر اساس اصول شخصیت شناسی شهید حسن باقری و فرماندهی ایشان هدایت کرده و به این سمت رفته است که ذهن زایرها را به سمت این شهید هدایت کند.

مسؤول فرهنگی و خادمین یادمان شهید حسن باقری در ادامه گفت: در فرآیند جدید زایر داری چندمرحله جدید به یادمان اضافه شده است. سینما روایت به‌عنوان روایت سینمایی و ویدیویی برای اولین‌بار با این‌میزان و به این‌شکل و در این‌قالب در اردوهای راهیان نور ایجاد شده و در فضایی بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ نفر در این‌سینما با استانداردهای خاص می‌توانند محتوا را مشاهده کنند.

عامری ادامه داد: نمایشگاه کتاب دفاع مقدس به‌اندازه ۱۵۰ مترمربع بخش دیگری از خدمات فرهنگی این‌یادمان به زایران است. دیوارگراف شخصیت شناسی حسن باقری که روایت کاملاً مجزایی دارد و در پرده‌های مختلفی به‌صورت نقاله خانی روایت می‌شوند. این‌دیوارگراف شکل‌گیری شخصیت و نگاه فرماندهی شهید حسن باقری را در مرحله‌های مختلف زندگی و در آن ۲۷ ماهی که در جنگ حضور داشته روایت می‌کند. نمایشگاه تخصصی اطلاعات در یادمان شهید باقری نیز راه اندازی شده است. در این نمایشگاه از تجهیزات و ابزارهای اطلاعاتی از ابتدای جنگ از جمله اولین پهبادهای مهاجر که بخش عکسبرداری هوایی نیروهای اطلاعات را انجام می‌دادند، رونمایی شده و آنها به نمایش گذاشته شده اند.

وی در پایان گفت: در واقع یادمان شهید حسن باقری زایر داری می‌کند؛ یعنی در اینجا زایر را از کاروان تحویل می‌گیرد، در سیر روایی و محتوایی هدایت می‌کند و مجدداً به کاروان تحویل می‌دهد. در بخش روایت و محتوا امسال شاخصه‌های مهمی در نظر گرفته شده است. ابعاد شخصیتی شهید حسن باقری به صورت ترکیبی یعنی همزمان با استفاده از صوت و بیسیم روایت می‌شود. در مسیرهای رفت و برگشت هم که مسیر رفت زایر به سمت مقتل و مسیر برگشت زایر به منطقه حیات و پارکینگ این یادمان است، فلش کارت‌هایی آماده شده است که به عنوان بسته فرهنگی دیجیتال در اختیار زائر قرار داده می‌شود. در محیط اصلی یادمان شهید حسن باقری و حسینیه‌ها و حیات از آثاری رونمایی شده است. طراحی این آثار با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده، در بخشی از آثار داستان نوشته شده و از طریق کیو آر قابل مشاهده و ذخیره کردن است. یعنی افراد می‌توانند از طریق گوشی متصل بشوند و آن مطالب را مشاهده کنند.