فهرست کاندیداهای جهادگران اعلام شد + اسامی

  4021206085

فهرست کاندیداهای جبهه جهادگران ایران اسلامی در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.

به گزارش ایسنا، وهاب عزیزی با بیان اینکه لیست جبهه جهادگران ایران اسلامی، مستقل از جریان‌های سیاسی کشور است، کاندیداهای مورد حمایت این تشکل سیاسی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر را به ترتیب زیر اعلام کرد:

۱- الهه راستگو 

۲- مهدی پویا  

۳- غلامرضا ابن سعیدی  

۴- سید محمد بطحائی 

 ۵ – امیر اکبریان 

 ۶- غلام محمد زارعی 

 ۷ – علی رزم آور 

 ۸ – محمد حاتمی 

 ۹- سید حسین موشّح 

 ۱۰- علی حسین ضرغام اینانلو 

 ۱۱- علیرضا نصیری شرفی 

 ۱۲-  سید محمدرضا حاجی اصغری 

۱۳ – قاسمعلی فلاحیان 

۱۴- علیرضا شریفی نژاد 

۱۵- سید محمد اکرمی 

۱۶- سمیه ولیان 

۱۷- صادق گلزاری نیکجه 

۱۸- حبیب الله صفی پور 

۱۹- فریدون رمضانی 

۲۰- مهدی محمود اقدم 

۲۱- مجید امرائی 

۲۲- فرزانه جعفری 

۲۳- حمید محمدی 

۲۴- محمد حسن شفق 

۲۵- علی گهواره 

۲۶- سعید عبدالملکی 

۲۷- علیرضا عمادی