پایتخت سفیدپوش شد؛ تصاویری جذاب از بارش برف در تهران

  4021206044

بارش برف در تهران از ساعاتی پیش آغاز شده و تهران را سفید پوش کرد. منبع: صداوسیما