دیدار قدبلندترین مرد دنیا با کوتاه‌قدترین زن جهان

  4021202022

قد بلندترین مرد جهان با جیوتی امگه از هند که در حال حاضر کوتاه‌قدترین زن جهان است، در ایروین کالیفرنیا آمریکا ملاقات کرد.

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین