بازید از برج ایفل تا اطلاع ثانوی ممنوع

  4021202007

کارگران برج ایفل با فراخوان اتحادیه‌های کارگری دو روز است اعتصاب کرده اند. 

بر اساس اخبار منتشر شده در مطبوعات فرانسه، اعتصاب‌کنندگان که سهم سود درخواستی شهرداری پاریس از شرکت SETE که اداره کننده این برج است را بالا می‌دانند و حال تقاضای دستمزد معقولی از شهرداری دارند.