قلعه‌نویی: استراتژی ما مقابل قطر درست بود ولی باختیم

  4021201062

سرمربی تیم ملی: به همه کارهایی که یک مربی باید انجام می‌داده عمل کردیم، بازیکن است که باید اجرا کند. ما در نیمه دوم بازی با قطر، هر ۵ دقیقه یک کرنر زدیم؛ پس یعنی برنامه داشتیم. چرا اطلاعات غلط به مردم می‌دهید؛ این قطر بود که روی بازی مستقیم به ما ضربه زد.