نوسازی کارت‌خوان های مجاری عرضه سوخت با کارت‌خوان ساخت داخل

  4021201032

مدیر سامانه هوشمند سوخت از نوسازی کارت خوان های فرسوده هوشمند سوخت با کارت خوان های ساخت داخل خبر داد.

نوسازی کارت‌خوان های مجاری عرضه سوخت با کارت‌خوان ساخت داخل

به گزارش خبرنگار مهر صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت در آئین رونمایی و انعقاد توافق نامه کارت خوان‌های ساخت داخل هوشمند سوخت گفت: ۲۵۰۰ کارت خوان فعلی در مجاری عرضه، دچار فرسودگی هستند و انقضای زمان عمر آنها رسیده، لازم بود با کارتخوان‌های جدید جایگزین شوند که توانمندی شرکت‌های داخلی برای تولید کارت خوان به اثبات رسیده است.

وی ادامه داد: نزدیک به یک سال است که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنیم و تست‌های عملیاتی آن در شیراز و یزد به صورت پایلوت در مدار هستند و تست آزمایشی کارتخوان‌های تولید داخل با موفقیت انجام شده است.