دستگیری ۶۱ سارق زورگیر و قاپ زن | اگر مقاومت می کرد خطی چیزی می انداختیم!

  4021201018

۶۱ سارق و زورگیر در پایتخت در حاشیه اجرای طرح برخورد با سارقان بازداشت شدند.