کسری بودجه ۱۲۰ میلیاردی پرسپولیس!

  4021128100

باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات اعضای تیمش تا پایان فصل، حداقل ۱۲۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

کسری بودجه ۱۲۰ میلیاردی پرسپولیس!

به گزارش ایسنا، باشگاه پرسپولیس در حال حاضر چیزی حدود ۴۰ درصد از مطالبات بازیکنان و مربیان خود را پرداخت کرده و اگر بخواهد این عدد را تا پایان فصل به ۱۰۰ درصد برساند نیاز به حدود ۲۲۰ میلیارد تومان دارد، این درحالی است که همه این رقم از اسپانسرهای طرف قرارداد این باشگاه تامین نخواهد شد.

بر اساس اطلاعاتی که از منابعی در باشگاه پرسپولیس در اختیار ایسنا قرار گرفته است، دو اسپانسر اصلی پرسپولیس که نام آنها روی پیراهن این باشگاه نقش بسته، تا به امروز ۵۰ درصد از تعهدات خود را عملی کرده‌اند و اگر تا پایان فصل نیز ۵۰ درصد باقیمانده را پرداخت کنند، تنها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار پرسپولیس قرار خواهد گرفت. این درحالی است که پرسپولیس حداقل ۲۲۰ میلیارد تومان نیاز دارد تا فقط مطالبات بازیکنان و مربیان خود را بپردازد.

در روزهایی که زمزمه‌های تغییرات مدیریتی در باشگاه پرسپولیس به گوش می‌رسد و هر روز نام جدیدی برای مدیرعاملی این باشگاه مطرح می‌شود، شاید بهتر باشد گزینه‌های مدیرعاملی این باشگاه با شناخت کامل از مسائل مالی این باشگاه برنامه‌های خود را ارائه کنند تا در آینده از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.