اولین تصاویر از سقوط سنگ روی یک خودروی سراتو در جاده چالوس

  4021127063

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای چالوس گفت: سقوط سنگ بر روی خودرو سواری در جاده کندوان یک مصدوم داشت. منبع: چندثانیه

عکس | اولین تصاویر از سقوط سنگ روی یک خودروی سراتو در جاده چالوس