خسروی وفا: مربی خارجی ورزش ما را نجات نخواهد داد

  4021125048

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: مشکلات ورزش ما حضور مربی خارجی در راس تیم های ملی نیست و مسائل دیگری دخیل است.

خسروی وفا: مربی خارجی ورزش ما را نجات نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود خسروی وفا در صحبت هایی از حضور مربی ایرانی در راس هدایت تیم های مختلف ورزشی حمایت کرد و مشکلات در ورزش را مسائل دیگر غیر از حضور مربیان خارجی دانست و عنوان کرد: حضور مربی خارجی ورزش ما را نجات نخواهد داد.وی افزود: مشکلات مختلف در مباحث بدنسازی، تغذیه ورزشکاران، افزایش دانش علمی، مباحث روانی و ... نکاتی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد و در این باره برنامه ریزی صورت گیرد.