برخورد دو موتورسیکلت به صورت شاخ به شاخ

  4021124009

دو موتورسیکلت سوار در ویتنام در دو جهت مخالف حرکت می‌کردند. این دو موتورسیکلت با یکدیگر به صورت شاخ به شاخ تصادف کردند و راکبان آن از هوش رفتند.