لحظه تصادف هولناک لوکوموتیو با یک دستگاه خودرو سواری در زاهدان

  4021123070

دقایقی قبل برخورد لوکوموتیو راه آهن زاهدان با یک دستگاه خودرو سواری حادثه آفرید.