پرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمن

  4021123048

چتربازان نیرو‌های مسلح با پرش از انواع بالگرد، ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

پرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمنپرش چتربازان به مناسبت ۲۲بهمن

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین