آتش سوزی مهیب در یک مرکز خرید در داغستان روسیه

  4021112040

ویدیویی از آتش سوزی مهیب در یک مرکز خرید در داغستان روسیه را ببینید. منبع: مهر