ایران در دی ماه ۵۳۷ بار لرزید

  4021103073

مرکز لرزه نگاری کشوری در دی‌ماه ۱۴۰۲ تعداد ۵۳۷ زمین‌لرزه را ثبت کرد.

ایران در دی ماه ۵۳۷ بار لرزید

به گزارش مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند.

در دی‌ماه ۱۴۰۲ تعداد ۱۰ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ در مقیاس امواج درونی زمین در تاریخ ۲۹ دی در حوالی مرز ایران و کشور آذربایجان و زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ در مقیاس امواج درونی زمین در تاریخ ۱۸ دی در حوالی ساغند یزد بوده است.

ایران در دی ماه ۵۳۷ بار لرزید

شکل ۱. محل وقوع بزرگترین زمین‌لرزه‌های کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲

به لحاظ آماری ۴۹۲ زمین‌لرزه با بزرگی کوچک‌تر ۳، تعداد ۳۵ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۳و۴، و تعداد ۱۰ زمین‌لرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ بوده‌است. استان کرمان با ۷۶ زمین‌لرزه ثبت شده دستگاهی بالاترین آمار زمین‌لرزه ثبت شده در دی‌ماه ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده‌است و پس از آن استان‌های اصفهان و خراسان‌رضوی به ترتیب با ۵۷ و ۵۳ زمین‌لرزه قرار دارند.
مرکز لرزه‌نگاری کشوری در دی‌ماه امسال ۷ زمین‌لرزه در استان تهران ثبت کرده‌است که بزرگترین آنها با بزرگی ۲.۳ در مقیاس امواج درونی زمین در جوادآباد بوده‌است.

ایران در دی ماه ۵۳۷ بار لرزید


نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در دی‌ماه ۱۴۰۲

ایران در دی ماه ۵۳۷ بار لرزید


آمار زمین‌لرزه‌های کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر

جدول ۱. آمار زمین‌لرزه‌های کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ به تفکیک استان‌ها