هشدار پلیس راهور به رانندگان پلاک مخدوش

  4021027066

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: پلیس به جد با تخلف پلاک مخدوش برخورد خواهد کرد.