رهبر ارکسترهای جهان به ایران می‌آید

  4021003030

والری گرگیف، یکی از مشهورترین رهبران جهان و مدیر ارشد اپراهای مارینسکی در سنت پترزبورگ و اپرای بولشوی در مسکو دعوت علی رهبری رهبر دایم میهمان اپرای مارینسکی را جهت آمدن به ایران و همکاری با جوانان ایرانی، قبول کرده است.

رهبر ارکسترهای جهان به ایران می‌آید

به گزارش ایرنا، والری گرگیف برنده مسابقه جهانی رهبری ارکستر هربرت فون کارایان در برلین می باشد و رهبری اکثر ارکسترها و اپراهای مهم جهان را به عهده داشته است.

وی همچنین برنده جوایزی همچون نشان افتخار مسروپ ماشتوتس مقدس، نقاب زرین، نشان الکساندر نوسکی، لژیون دونور (افسر)، نشان دوستی، قهرمان کار از فدراسیون روسیه، و هنرمند مردمی روسیه شده‌است.

گرگیف دعوت علی رهبری رهبر دایم میهمان اپرای مارینسکی را جهت آمدن به ایران و همکاری با جوانان ایرانی، قبول کرده است.

گرگیف که به ایران و فرهنگ ایرانی علاقه خواصی دارد، رضا فکری را نیز برای خوانندگی «چنین گفت زرتشت» به زبان فارسی، اثر علی رهبری به سنت پترزبورگ دعوت کرده است.