عیادت فرمانده فراجا از مجروحان حادثه تروریستی راسک

  4020929103

سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در معیت هیئت همراه با حضور در بیمارستان از مجروحان حادثه تروریستی راسک عیادت کردند.

عیادت فرمانده فراجا از مجروحان حادثه تروریستی راسک

به گزارش فارس، سردار "احمدرضا رادان" فرمانده کل انتظامی کشور در معیت هیئت همراه با حضور در بیمارستان از مجروحان حادثه تروریستی راسک عیادت کردند.